Editura TipoMoldova este recunoscută academic de Consiliul Național al Cercetării Științifice pentru domeniile filologie (PN-II-ACRED-ED-2012-0285) și istorie și studii culturale (PN-IIACRED-ED-2012-0355)

Editura TipoMoldova a fost infiintata in anul 2000 avand drept obiectiv editarea de carte stiintifica. Astfel, Editura TipoMoldova stabileste in tot acest timp relatii de colaborare cu cele mai importante universitati din tara, publicand pana in prezent mai bine de 600 de titluri semnate de nume importante ale acestor centre universitare. Colectiile editoriale sunt dedicate domeniilor istorie si studii culturale, filologie, filosofie, stiinte politice si relatii international, arte plastice.
De asemnea, Editura isi propune să promoveze literatura si arta contemporana și si astfel, in anul 2011 lanseaza sase noi colectii – Poezia contemporana, Proza scurta contemporana, Publicistica si eseu contemporan, Romanul de azi, Teatru contemporan și Arta plastica contemporană – colectii care pana in prezent aduna mai bine de 200 de autori. 
Misiunea Editurii este de a sustine si de a promova cercetarea stiintifică prin dezvoltarea unui program strategic cu o dimensiune nationala si internationala de analiza si editare in domeniile de interes – istorie si studii culturale, filologie, filosofie, stiinte politice si relatii international, arte vizuale avand drept obiective stimularea cercetării stiintifice si promovarea autorilor tineri la nivel national si international. De asemenea, Editura TipoMoldova, ca interfata intre comunitatea culturala romaneasca si cea internationala, urmareste atat largirea accesului la informare cat si promovarea identității nationale.

TipoMoldova Publishing House has been established in 2000 having as its main objective the publication of scientific works. Thus, TipoMoldova Publishing House settles throughout this period numerous collaborating relations with the most important universities in the country, publishing more than 600 titles signed by major personalities. The collections of the Publishing House are dedicated to the fields of history and cultural studies, philology, philosophy, political science and international relations and plastic arts.
Also, TipoMoldova aims to promote the contemporary literature and art, and thus, in 2011 it launches six new collections – Contemporary Poetry, Contemporary Short Story, Contemporary Essay and Journalism, Nowadays Novel, Contemporary Plays, and Contemporary Plastic Art – collections that until now sum up more than 200 authors.
The Publishing House’ mission is to support and promote the scientific research through the development of a strategic program having a national and international dimension in analyzing and publishing works in the fields of interest - history and cultural studies, philology, philosophy, political science and international relations and plastic arts, with its objectives to stimulate the scientific research and to promote nationally and internationally the young authors. Also, the Publishing House, as an interface between the Romanian cultural community and the international one, aims both to enlarge the access to information and also to promote the national identity.